กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  
 

วันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 09.30 น. นายนิตย์ นาเบ้า ประธานสภา อบต.ท้องฟ้า ได้เปิดประชุม สภาอบต.ท้องฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณร่างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระที่ 2 และ 3 และข้อราชการอื่นๆโดยมีสมาชิก อบต.ท้องฟ้าทุกท่าน หัวหน้าผู้อำนวยการกองงาน และหัวหน้าหน่วยราชการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สภาอบต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 14.30 น. โดย คุณ จาริณี หิรัญนุช

ผู้เข้าชม 187 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย