กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   3 ม.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   19 ธ.ค. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   29 พ.ย. 2561 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561   20 พ.ย. 2561 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนางมาลี ศรีประเทือง ถึงบ้านนางจันทร์แรม แสงบุญมา ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   12 พ.ย. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้่านสันพระบาท ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   12 พ.ย. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   19 ก.ย. 2561 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก   19 ก.ย. 2561 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 9 จากปากทางโรงเรียนถึงบ้านนางสวย ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   17 ก.ย. 2561 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.9 จากปากทางโรงเรียนถึงบ้านนางสวย ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   17 ก.ย. 2561 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 9 จากปากทางโรงเรียนถึงบ้านนางสวย ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   17 ก.ย. 2561 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 7 จากบ้านนายนวยถึงทางหลวง 1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   13 ก.ย. 2561 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 จากบ้านนายนวยถึงทางหลวง 1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   13 ก.ย. 2561 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม. 2 จากถนน 1175 ถึงวัดพระบาทดอยโล้น ม. 3 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   13 ก.ย. 2561 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศก่อสร้างถนน คสล.. 2 จากถนน 1175 ถึงวัดพระบาทดอยโล้น หมู่ที่ 3 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก   13 ก.ย. 2561 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7