กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2  
 

วันที่ 5 ต.ค.61 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ท้องฟ้า ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้องฟ้า และกลุ่มอสม.หมู่ที่ 2 ตำบลท้องฟ้า ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และตรวจดูแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ ที่มียุงลายเป็นพาหะ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านท้องฟ้า ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 13.50 น. โดย คุณ จาริณี หิรัญนุช

ผู้เข้าชม 111 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย