กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื
 
จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2561  
 

วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. นายประเสริฐ ฉิมสุด นายก อบต.ท้องฟ้า และกองสวัสดิการสังคม อบต.ท้องฟ้า ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2- 9 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2561 เวลา 11.04 น. โดย คุณ จาริณี หิรัญนุช

ผู้เข้าชม 92 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย