กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
อบต.ท้องฟ้า ขอร่วมรณรงค์ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ขอร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อช่วยกันกระตุ้นจิตสำนึกของทุกภาคส่วน ในการที่จะไม่ยอมรับ ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 10.23 น. โดย คุณ จาริณี หิรัญนุช

ผู้เข้าชม 130 ท่าน