กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2/2561  
 

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ฉิมสุด นายก อบต.ท้องฟ้า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2/2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาคมของแต่ละหมู่ เข้าร่วมประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 14.06 น. โดย คุณ จาริณี หิรัญนุช

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย