กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

อบต.ท้องฟ้า ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสามารถนำความรู้ความสามารถไปประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  และบริการแก่นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้  ในวันที่ 15 ก.พ.62  เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม อบต.ท้องฟ้า  อ.บ้านตาก  จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 11.10 น. โดย คุณ จาริณี หิรัญนุช

ผู้เข้าชม 45 ท่าน