กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท้องฟ้า รุ่นที่ 2
 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ การขับถ่าย การพักผ่อน การใช้ยาอย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท้องฟ้า รุ่นที่ 2  
 

วันที่ 15 มี.ค.2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ การขับถ่าย การพักผ่อน การใช้ยาอย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท้องฟ้า รุ่นที่ 2/2562  ณ ห้องประชุม อบต.ท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 15.10 น. โดย คุณ จาริณี หิรัญนุช

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย