หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒
 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒  
 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สด และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดย \"สร้างฝายกักเก็บน้ำ\" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ คุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.ท้องฟ้า หน่วยงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 11.49 น. โดย คุณ จาริณี หิรัญนุช

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย