หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท้องฟ้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก  
 

วันที่ 28 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ฉิมสุด นายก อบต.ท้องฟ้า เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท้องฟ้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก โดยนายวิเชียร สมรักษ์ รองปลัดอบต.ท้องฟ้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ท้องฟ้า เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร, พนักงาน, สมาชิกสภาอบต.ท้องฟ้า และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เข้าร่วมพิธี ณ อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 12.48 น. โดย คุณ จาริณี หิรัญนุช

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย